Ceturtdiena, 17. Jūnijs, 2021
Artis, Artūrs

Atklāta mutiska atkārtota otrā izsole nekustamajam īpašumam “Ieloki”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 18.janvārī  plkst.10:00 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku atkārtotu otro izsoli nekustamajam īpašumam “Ieloki”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5456 011 0025, kas sastāv no zemes vienības 1,81 ha platībā.

Izsoles sākumcena – 7760,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 776,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 15.janvāra plkst.17:00.

Izsoles noteikumi