Otrdiena, 22. Jūnijs, 2021
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

Atklāta mutiska atkārtota otrā izsole nekustamam īpašumam „Skujas”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 21.decembrī plkst.9:00 Līvbērzes pagasta pārvaldē, Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku atkārtotu otro cirsmas izsoli - kailcirte 1,62 ha platībā ar teritorijas atcelmošanu, platības nolīdzināšanu un celmu aizvešanu nekustamā īpašuma „Skujas”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra numurs 5462 001 0079, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5462 001 0078.

Izsoles sākumcena 13200,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 1320,- EUR un izsoles dalības maksa 50,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Līvbērzes pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Līvbērzes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017.gada 19.decembrim plkst.17:00.

Izsoles noteikumi

Cirsmas novērtējums