Trešdiena, 4. Augusts, 2021
Romāns, Romualds, Romualda

Atklāta atkārtota (trešā) mutiska izsole izsole nekustamajam īpašumam “Klieņi”-2, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 11.janvārī plkst.9:30 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atkārtotu (trešo) atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Klieņi”-2, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 5474 900 0209, kas sastāv no dzīvokļa 33,5 m² platībā.

Izsoles sākumcena 160,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 16,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sesavas pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Sesavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 8.janvāra plkst.17:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26425497.

Izsoles noteikumi