Otrdiena, 13. Aprīlis, 2021
Egils, Egīls, Nauris

Atkārtota mutiska izsole ar lejupejošu soli nekustamajam īpašumam “Sūnāji”, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 11.janvārī  plkst.13:00 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko mutisku atkārtotu izsoli ar lejupejošu soli nekustamajam īpašumam “Sūnāji”, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 5474 007 0362, kas sastāv no zemes vienības 0,64 ha platībā.

Izsoles sākumcena 1080,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 108,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sesavas pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Sesavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 8.janvāra plkst.17:00.

Izsoles noteikumi