Ceturtdiena, 17. Jūnijs, 2021
Artis, Artūrs

Atklāta mutiska atkārtota cirsmas izsole nekustamajā īpašumā „Skujas”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 25.janvārī, plkst.9:00 Līvbērzes pagasta pārvaldē, Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku atkārtotu cirsmas izsoli - kailcirte 1,62 ha platībā ar teritorijas atcelmošanu, platības nolīdzināšanu un celmu aizvešanu nekustamā īpašuma „Skujas”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra numurs 5462 001 0079, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5462 001 0078.

Izsoles sākumcena 9900,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 990,- EUR un izsoles dalības maksa 50,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Līvbērzes pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Līvbērzes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 23.janvārim plkst.17:00.

Izsoles noteikumi