Svētdiena, 11. Aprīlis, 2021
Hermanis, Vilmārs

Atklāta atkārtota mutiska izsole nekustamajam īpašumam Dārza iela 13-14, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 8.februārī  plkst.9:00 Elejas pagasta pārvaldē Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu atkārtotu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Dārza iela 13-14, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5448 900 0640, kas sastāv no dzīvokļa 55,9 m² platībā.

Izsoles sākumcena –  2240,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 224,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Elejas pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Elejas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 5.februāra plkst.17:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 22037260.

Izsoles noteikumi