Svētdiena, 16. Maijs, 2021
Edijs, Edvīns

Rakstiska izsole nomas tiesībām nedzīvojamo telpu (biroja telpu grupa administratīvajā ēkā) 25,4 m² platībā, Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jaunsvirlaukas pagasta pārvalde izsludina nedzīvojamo telpu (biroja telpu grupa administratīvajā ēkā) 25,4 m² platībā, kas atrodas Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra numurs 54560100230, nomas tiesību pirmo rakstisko izsoli.

Nomas objekta nosacītā nomas maksa 0.78 EUR bez PVN par vienu kvadrātmetru mēnesī. Nomas Objekts ir labā tehniskā stāvoklī. Telpu nomas termiņš -viens gads.

Izsoles dalībnieki savus piedāvājumus izsolei var iesniegt līdz 2018.gada 7.februāra plkst.17:00 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē, Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā.

Izsoles dalībnieku piedāvājumus izsoles komisija atver pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām – 2018.gada 8.februārī plkst. 9:30, Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes telpās, Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā. Piedāvājumi tiek atvērti to iesniegšanas secībā.

Objektu apskatīt, kā arī iepazīties ar izsoles noteikumiem un nomas tiesību līguma projektu var Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, iepriekš vienojoties par apskates laiku pa tālruni 63085851 vai 29258023.

Izsoles nolikums

PIETEIKUMS dalībai nomas tiesības izsolē

Nedzīvojamo telpu nomas līguma projekts