Ceturtdiena, 6. Maijs, 2021
Didzis, Gaidis

Atklāta mutiska izsole izīrētam valsts dzīvokļa īpašumuam Nr.6 Poķu ielā 26, Poķos, Platones pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.6 Poķu ielā 26, Poķos, Platones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5470 900 0249 – sākumcena EUR 1900.00, nodrošinājums EUR 190.00, izsole 29.03.2018. plkst.10.00, pieteikšanās līdz 15.03.2018. plkst. 16.00.

Izsole notiek, ja pirmpirkuma tiesīgā persona neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir dzīvokļa īpašuma īrniekam. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas.

Pieteikumu reģistrācija un izsole notiek Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021348, 67021413, 67021300.