Svētdiena, 16. Maijs, 2021
Edijs, Edvīns

Mutiska izsole ar augšupejošu soli kustamai mantai- vieglajiem pasažieru transportlīdzekļiem

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 12.decembrī plkst. 10.00  Platones pagasta pārvaldes telpās,  Atspulgu ielā 4, Platonē, Platones pagastā, Jelgavas novadā, LV-3021.,  rīko  mutisku izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai- vieglajiem pasažieru transportlīdzekļiem:

  •  VW PASSAT , valsts reģistrācijas Nr. HH 4424, izgatavots 2005.gadā.
  •  FORD TRANSIT, valsts reģistrācijas Nr. GC 6883, izgatavots 2006.gadā. 

Izsoles sākumcena:

  • VW PASSAT , valsts reģistrācijas Nr. HH 4424 izsoles sākumcena 980 EUR (deviņi simti astoņdesmit  euro), t.sk. PVN.;
  • FORD TRANSIT, valsts reģistrācijas Nr. GC 6883 izsoles sākumcena 1560 EUR viens tūkstotis pieci simti sešdesmit  euro), t.sk. PVN.;

Visiem izsoles dalībniekiem līdz izsoles sākumam ir jāiemaksā izsoles dalības maksa 50 EUR un drošības nauda 10% apmērā no transportlīdzekļa nosacītās cenas, tas ir:

  • VW PASSAT , valsts reģistrācijas Nr. HH 4424  – 98 EUR
  • FORD TRANSIT, valsts reģistrācijas Nr. GC 6883 – 156 EUR

Izsoles dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar transportlīdzekļa atsavināšanas izsoles noteikumiem, kā arī ar tehniskajiem rādītājiem, kuri raksturo pārdodamo transportlīdzekli un ir Izsoles rīkotāja rīcībā. Šo informāciju izsoles dalībniekiem sniedz Izsoles rīkotāja norīkots pārstāvis - Jānis Šmits (tel.26633896). Izsoles dalībniekam uz izsoli jāreģistrējas Platones pagasta pārvaldē ne vēlāk, kā līdz 2018.gada 12.decembra plkst. 09:30.

Izsoles noteikumi