Ceturtdiena, 17. Jūnijs, 2021
Artis, Artūrs

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Ieloki”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 12.aprīlī plkst.10:00 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Ieloki”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5456 011 0025, kas sastāv no zemes vienības 1,81 ha platībā.

Izsoles sākumcena – 5820,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 582,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 10.aprīļa plkst.17:00.

Izsoles noteikumi