Otrdiena, 13. Aprīlis, 2021
Egils, Egīls, Nauris

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam „Apogi”, Glūdas pagasts, Jelgavas novads

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 17.aprīlī plkst.11:00 Glūdas pagasta pārvaldē Skolas ielā 3, Nākotne, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam „Apogi”, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.5452 007 0310, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5452 007 0203 -  0,17 ha platībā.

Izsoles sākumcena 700,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 70,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Glūdas pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā.  Pieteikumi izsolei jāiesniedz Glūdas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 13.aprīlim plkst.15:30.

Izsoles noteikumi