Sestdiena, 17. Aprīlis, 2021
Rūdolfs, Viviāna, Rūdis

Atklāta mutiska izsole dzīvokļa īpašumam “Kupčas”-1, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 10.maijā plkst.9:00 Zaļenieku pagasta pārvaldē Centra ielā 9, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli dzīvokļa īpašumam “Kupčas”-1, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5496 900 0299, kas sastāv no dzīvokļa 36,3 m² platībā, kopīpašuma 363/3377 domājamām daļām no dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 54960040309001, 54960040309002 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54960040309.

Izsoles sākumcena 400,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 40,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Zaļenieku pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Zaļenieku pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 9.maijam plkst.17:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 63074441.

Izsoles noteikumi