+A A
Otrdiena, 1. Decembris, 2020
Emanuels, Arnolds

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam Skolas iela 11-1, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 17.maijā plkst.9:00 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Skolas iela 11-1, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54749000217, kas sastāv no dzīvokļa 46,5 m², kopīpašuma 465/2300 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5474 004 0035 001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 5474 004 0035.

Izsoles sākumcena 300,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 30,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Sesavas pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Sesavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 15.maija plkst.17:00. Izsolāmo objektu var apskatīt sazinoties pa tālruni 26425497.

Izsoles noteikumi