Ceturtdiena, 6. Maijs, 2021
Didzis, Gaidis

Atkārtota atklāta mutiska izsole ar lejupejošu soli nekustamajam īpašumam “Grantskalni”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 17.maijā plkst.10:00 Vilces pagasta pārvaldē Tautas nama ielā 2-4, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, rīko atkārtotu atklātu mutisku izsoli ar lejupejošu soli nekustamajam īpašumam “Grantskalni”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54900040138, kas sastāv no zemes vienības 22,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54900040138.

Izsoles sākumcena 157800,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 15780,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Vilces pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Vilces pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 14.maija plkst.9:00. Izsolāmo objektu var apskatīt sazinoties pa tālruni 26554434.

Izsoles noteikumi