Ceturtdiena, 17. Jūnijs, 2021
Artis, Artūrs

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Jelgavas iela 20”, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 5.jūnijā plkst.10.00 Kalnciema pagasta pārvaldē, Lielā iela 14, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Jelgavas iela 20”, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54110010064, kas sastāv zemes vienības 0.2941ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54110010188 un būves ar kadastra apzīmējumu 54110010064001, ar kopējo platību 837,3m2.

Izsoles sākumcena 33700,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 3370,-EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kalnciema pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Kalnciema pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 5.jūnija plkst.9.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 29124567.

Izsoles noteikumi