Svētdiena, 16. Maijs, 2021
Edijs, Edvīns

Atklāta atkārtota mutiska izsole ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Pūpolu iela 6-6, Kārniņos, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 7.jūnijā plkst.10:00 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, rīko  atklātu atkārtotu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Pūpolu iela 6-6, Kārniņos, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54569000451, kas sastāv no dzīvokļa 44,8 m² platībā, kopīpašuma 448/3426 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54560010091001 un zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 54560010091 un 54560010095.

Izsoles sākumcena 600,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 60,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 5.jūnija plkst.17:00. Izsolāmo objektu var apskatīt sazinoties pa tālruni 26109253.

Izsoles noteikumi