Piektdiena, 25. Jūnijs, 2021
Maiga, Milija

Atklāta mutisks izsole nekustamam īpašumam “Līgotnes 1”-1, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 12.jūnijā plkst.10.00 Glūdas pagasta pārvaldē, Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Līgotnes 1”-1, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54529000422, kas sastāv no dzīvokļa 41,2 m2 platībā un kopīpašuma 412/7297 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54520050061001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54520050061.

Izsoles nosacītā sākumcena 1860,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 186,-EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Glūdas pagasta pārvaldē, vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Glūdas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 8.jūnijam plkst.15.30. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26109253.

Izsoles noteikumi