Otrdiena, 13. Aprīlis, 2021
Egils, Egīls, Nauris

Atklāta atkārtota mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Ziedkalnes 2”-11, Vilces pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

2018.gada 14.jūnijā plkst.9:00 Vilces pagasta pārvaldē Tautas nama ielā 2-4, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, rīko  atklātu  atkārtotu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Ziedkalnes 2”-11, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54909000166, kas sastāv no  dzīvokļa 35,0  m² , kopīpašuma 350/9163 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54900020029014 un zemes ar kadastra apzīmējumu549020020074.

Izsoles sākumcena 1520,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 152,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Vilces pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Vilces pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 11.jūnija plkst.10:00. Izsolāmo objektu var apskatīt sazinoties pa tālruni 26554434.

Izsoles noteikumi