Svētdiena, 9. Maijs, 2021
Klāvs, Einārs, Ervīns

Atklāta atkārtota mutiska izsole nekustamajam īpašumam Bauskas iela 7-33, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

2018.gada 14.jūnijā plkst.9:00 Elejas pagasta pārvaldē Dārza ielā 5, Eleja, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, rīko  atklātu atkārtotu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Bauskas iela 7-33, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54489000653, kas sastāv no dzīvokļa 41,8 m², kopīpašuma 418/17471 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54480060274002.

Izsoles sākumcena 2320,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 232,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Elejas pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Elejas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 11.jūnija plkst.10:00. Izsolāmo objektu var apskatīt sazinoties pa tālruni 22037260.

Izsoles noteikumi