Otrdiena, 22. Jūnijs, 2021
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

Atklāta mutiska izsole dzīvokļa īpašumam Zaļā iela 2-4, Oglainē, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 14.jūnijā plkst.10:00 Vircavas pagasta pārvaldē Jelgavas ielā 4, Vircavā, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli dzīvokļa īpašumam Zaļā iela 2-4, Oglainē, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5492 900 0209, kas sastāv no dzīvokļa 71,7 m² platībā, kopīpašuma 717/10155 domājamām daļām no dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 54920040186001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54920040186.

Izsoles sākumcena 2000,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 200,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Vircavas pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Vircavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 13.jūnijam plkst.17:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26261569.

Izsoles noteikumi