+A A
Otrdiena, 11. Augusts, 2020
Liega, Olga, Zita, Zigita

Atklāta atkārtota mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Jaunā Zizma 5”-3, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

2018.gada 14.jūnijā plkst.9:30 Elejas pagasta pārvaldē Dārza ielā 5, Eleja, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, rīko  atklātu atkārtotu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Jaunā Zizma 5”-3, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54489000650, kas sastāv no dzīvokļa 47,8 m², kopīpašuma 478/3567 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54480020016 006.

Izsoles sākumcena 400,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 40,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Elejas pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Elejas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 11.jūnija plkst.10:00. Izsolāmo objektu var apskatīt sazinoties pa tālruni 22037260.

Izsoles noteikumi