Sestdiena, 15. Maijs, 2021
Sofija, Taiga, Airita, Arita

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Ķīves lauks”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 19.jūlijā plkst.9:30 Vilces pagasta pārvaldē Tautas nama ielā 2-4, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, rīko  atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Ķīves lauks”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54900050071, kas sastāv no  neapbūvētas zemes vienības 9,37 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54900050013.

Izsoles sākumcena 67400,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 6740,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Vilces pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Vilces pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 16.jūlija plkst.17:00. Izsolāmo objektu var apskatīt sazinoties pa tālruni 26554434.

Izsoles noteikumi