+A A
Otrdiena, 19. Janvāris, 2021
Alnis, Andulis

Atklāta mutiska izsole dzīvokļa īpašumam Draudzības iela 12A-124, Kalnciemā, Kalnciema pagastā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 3.jūlijā plkst.10.00 Kalnciema pagasta pārvaldē, Lielā iela 14, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., rīko atklātu mutisku izsoli dzīvokļa īpašumam Draudzības iela 12A-124, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54119000860, kas sastāv no dzīvokļa 34,3m2 platībā un kopīpašuma 343/68712 domājamām daļām no dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 54110010011001, dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 54110010011002 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54110010011.

Izsoles sākumcena 3100,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 310,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Kalnciema pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Kalnciema pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 3.jūlija plkst.9.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 29124567. Izsoles noteikumi publicēti interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv​

Izsoles noteikumi