Otrdiena, 22. Jūnijs, 2021
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam „Stirnas”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 31.jūlijā plkst.11.00 Glūdas pagasta pārvaldē, Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam „Stirnas”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5452 005 0026, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības 23,58 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5452 005 0026.

Zeme ir iznomāta līdz 31.08.2018. Izsoles nosacītā sākumcena 171000,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 17100,- EUR un izsoles dalības maksa 50,-EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Glūdas pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Glūdas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 27.jūlijam plkst.15.30.

Izsoles noteikumi