+A A
Sestdiena, 16. Janvāris, 2021
Lida, Lidija

Atklāta mutiska cirsmas (koksnes) izsole nekustamā īpašuma „Skujas”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 2.augustā plkst.11.00 Līvbērzes pagasta pārvaldē, Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku cirsmas (koksnes) izsoli - kailcirte 1,61 ha platībā nekustamā īpašuma „Skujas”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra numurs 5462 001 0079, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5462 001 0078.

Izsoles nosacītā sākumcena 16500,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 1650,-EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Līvbērzes pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Līvbērzes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 31.jūlijam plkst.17.00.

Izsoles noteikumi

Cirsmas novērtējums

Zemes robežu plāns