+A A
Pirmdiena, 1. Marts, 2021
Ilgvars, Ivars

Atklāta mutiska otrā izsole nekustamam īpašumam “Jelgavas iela 20”, Kalnciemā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 7.augustā plkst.10.00 Kalnciema pagasta pārvaldē, Lielā iela 14, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., rīko atklātu mutisku  otro izsoli nekustamam īpašumam “Jelgavas iela 20”, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54110010064, kas sastāv zemes vienības 0.2941ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54110010188 un būves ar kadastra apzīmējumu 54110010064001, ar kopējo platību 837,3m2. 

Izsoles sākumcena 30000,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 3000,-EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielā ielā 5/7, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Kalnciema pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 7.augusta plkst.9.00. 

Izsoles noteikumi