Svētdiena, 11. Aprīlis, 2021
Hermanis, Vilmārs

Atklāta mutiska otrā izsole nekustamajam īpašumam Skolas iela 11-1, Sesavā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 9.augustā plkst.8.45 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku otro izsoli nekustamajam īpašumam Skolas iela 11-1, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54749000217, kas sastāv no dzīvokļa 46,5 m², kopīpašuma 465/2300 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54740040035001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54740040035 . 

Izsoles sākumcena 240,-EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 24,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielā ielā 5/7, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Sesavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 6.augusta plkst.17:00. 

Izsoles noteikumi