+A A
Pirmdiena, 18. Janvāris, 2021
Antis, Antons

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Kārkli”-2, Platones pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 17.augustā plkst.10.00 Platones pagasta pārvaldē, Atspulgu ielā 4, Platonē, Platones pag., Jelgavas nov., rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Kārkli”-2, Platones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54709000221, kas sastāv no dzīvokļa 41,2m2 platībā un kopīpašuma 412/1435 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54700020105001, kūts ar kadastra apzīmējumu 54700020105002, pirts ar kadastra apzīmējumu 54700020105003 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54700020105. 

Izsoles sākumcena 500,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 50,-EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielā ielā 5/7, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Platones pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 17.augusta plkst.9.00.

Izsoles noteikumi