+A A
Otrdiena, 1. Decembris, 2020
Emanuels, Arnolds

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam „Siliņi 31”, Viesturciems, Glūdas pagasts, Jelgavas novads

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 11.septembrī plkst.11.00 Glūdas pagasta pārvaldē, Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam „Siliņi 31”, Viesturciems, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.5452 003 1489, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5452 003 1489 - 0,0713 ha platībā. 

Izsoles nosacītā sākumcena 1760,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 176,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielā ielā 5/7, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Glūdas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 7.septembrim plkst.15.30.

Izsoles noteikumi