+A A
Piektdiena, 27. Novembris, 2020
Lauris, Norberts

Mutiska izsole ar augšupejošu soli kustamai mantai - autobusam

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 6.septembrī plkst. 10.00  Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes telpās, Lielupes ielā 5, Staļģene, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, LV-3031, rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai- transportlīdzekļa autobusa Mercedes Benz 0303L.

Izsoles sākumcena 1000 EUR (viens tūkstotis euro), t.sk. PVN.

Visiem izsoles dalībniekiem līdz izsoles sākumam ir jāiemaksā izsoles dalības maksa 50 EUR un drošības nauda 10% apmērā no transportlīdzekļa nosacītās cenas, tas ir: 100 EUR.

Izsoles dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar transportlīdzekļa atsavināšanas izsoles noteikumiem, kā arī ar tehniskajiem rādītājiem, kuri raksturo pārdodamo transportlīdzekli un ir Izsoles rīkotāja rīcībā. Šo informāciju izsoles dalībniekiem sniedz Izsoles rīkotāja norīkots pārstāvis - Jānis Šmits (tel.26633896). Izsoles dalībniekam uz izsoli jāreģistrējas Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē, ne vēlāk, kā līdz 2018.gada 6.septembrī  plkst. 09:30.

Izsoles noteikumi