+A A
Sestdiena, 23. Janvāris, 2021
Strauta, Grieta

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Jaunā skola”-6, Valgundes pagastā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 25.septembrī plkst. 16:00 Valgundes pagasta pārvaldē, Celtnieku ielā 35, Valgundē, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Jaunā skola”-6, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54869000221, kas sastāv no dzīvokļa 28,7 m² platībā, kopīpašuma 287/2689 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54860110019001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54860110019. 

Izsoles sākumcena 800,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 80,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielā ielā 5/7, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Valgundes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 20.septembra plkst.17:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26109253.

Izsoles noteikumi