+A A
Piektdiena, 17. Janvāris, 2020
Tenis, Dravis
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Atklāta mutiska (atkārtota) izsole ar lejupejošu soli nekustamajam īpašumam Pūpolu iela 6-6, Kārniņos, Jaunsvirlaukas pagasts

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 27.septembrī plkst.10.00 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē, Lielupes iela 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku atkārtotu izsoli ar lejupejošu soli nekustamajam īpašumam Pūpolu iela 6-6, Kārniņos, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.54569000451, kas sastāv no dzīvokļa 44,8 m² platībā, kopīpašuma 448/3426 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54560010091001 un zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 54560010091 un 54560010095. 

Izsoles  sākumcena 600,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 60,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielā ielā 5/7, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 25.septembra plkst.17:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26309131.

Izsoles noteikumi