Otrdiena, 22. Jūnijs, 2021
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

Atklāta mutiska (atkārtota) izsole nekustamajam īpašumam “Jaunā Zizma 5”-3, Elejas pagastā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 26.septembrī plkst.10:30 Elejas pagasta pārvaldē, Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atkārtotu atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Jaunā Zizma 5”-3, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54489000650, kas sastāv no dzīvokļa 47,8 m² platībā, kopīpašuma 478/3567 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54480020016006. 

Izsoles sākumcena 100,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielā ielā 5/7, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Elejas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 20.septembra plkst.10:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 28296031.

Izsoles noteikumi