Otrdiena, 22. Jūnijs, 2021
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam Parka iela 24-17, Elejā, Elejas pagastā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 26.septembrī plkst.9:00 Elejas pagasta pārvaldē, Dārza ielā 35, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Parka iela 24-17, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54489000652, kas sastāv no dzīvokļa 34,6 m² platībā, kopīpašuma 332/9301domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54480060428001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54480060428. 

Izsoles sākumcena 2000,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 200,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielā ielā 5/7, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Elejas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 20.septembra plkst.10:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni28296031.

Izsoles noteikumi