+A A
Svētdiena, 28. Februāris, 2021
Skaidrīte, Justs, Skaidra

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam Dzelzceļnieku iela 5-3, Elejā, Elejas pagastā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 26.septembrī plkst.10:00 Elejas pagasta pārvaldē, Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Dzelzceļnieku iela 5-3, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54489000657, kas sastāv no dzīvokļa 28,2 m² platībā, kopīpašuma 282/1993 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 544800600560001, būves ar kadastra apzīmējumu 54480060560002 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54480060560.

Izsoles sākumcena 1100,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 110,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielā ielā 5/7, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Valgundes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 20.septembra plkst.10:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni  28296031.

Izsoles noteikumi