+A A
Otrdiena, 22. Septembris, 2020
Maigurs, Mārica, Māris

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Klieņi”-1 , Sesavas pagastā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 26.septembrī plkst.9:00 Sesavas pagasta pārvaldē, Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Klieņi”-1 , Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 54749000221, kas sastāv no dzīvokļa 57,7 m² platībā, kopīpašuma 577/1638 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54740100038001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54740100038.

Izsoles sākumcena 980,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 98,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielā ielā 5/7, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Sesavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 20.septembra plkst.10:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26425497.

Izsoles noteikumi