+A A
Otrdiena, 28. Janvāris, 2020
Spodris, Kārlis
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Klieņi”-4, Sesavas pagastā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 26.septembrī plkst.9:30 Sesavas pagasta pārvaldē, Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Klieņi”-4, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54749000215, kas sastāv no nedzīvojamās telpas29,7 m² platībā, kopīpašuma 297/1638 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54740100038001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu54740100038. 

Izsoles sākumcena 505 ,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 50,- EUR un 50 centi un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielā ielā 5/7, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Sesavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 20.septembra plkst.10:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni26425497.

Izsoles noteikumi