Trešdiena, 8. Decembris, 2021
Gunārs, Vladimirs, Gunis

Atklāta mutiska (atkārtota) izsole nekustamajam īpašumam „Viesturi 71”, Viesturciems, Glūdas pagasts

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 9.oktobrī plkst.9:00 Glūdas pagasta pārvaldē Skolas ielā 3, Nākotnē, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atkārtotu otro atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam „Viesturi 71”, Viesturciems, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.54520030746, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54520030746 - 0,0643 ha platībā.

Izsoles sākumcena 1520,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 152,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielā ielā 5/7, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Glūdas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 4.oktobrim plkst.17:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 25640976. Izsoles noteikumi publicēti interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv

Izsoles noteikumi