Trešdiena, 12. Maijs, 2021
Valija, Ina, Ināra, Inārs

Atklāta mutiska (atkārtota trešā) izsole nekustamajam īpašumam “Pakalniešu pļava”, Valgundes pagasts

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 22.oktobrī plkst.14:00 Valgundes pagasta pārvaldē Celtnieku ielā 35, Valgundē, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atkārtotu trešo atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Pakalniešu pļava”, Valgundes pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.54860040276, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54860040425 - 0,9923 ha platībā. 

Izsoles sākumcena 840,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 84,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielā ielā 5/7, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Valgundes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 17.oktobrim plkst.17:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26409183. Izsoles noteikumi publicēti interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv

Izsoles noteikumi