Ceturtdiena, 17. Jūnijs, 2021
Artis, Artūrs

Atklāta mutiska (atkārtota) izsole nekustamajam īpašumam Jelgavas iela 10-4, Līvbērze, Līvbērzes pagasts

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 4.oktobrī plkst.9:00 Līvbērzes pagasta pārvaldē Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atkārtotu otro atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Jelgavas iela 10-4, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.54629000418, kas sastāv no  dzīvokļa 41,8m2 platībā un kopīpašuma 418/1766 domājamām daļām no zemes vienības (kadastra apzīmējums 5462 006 0259) un dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5462 006 0259 001).

Izsoles sākumcena 2880,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 288,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielā ielā 5/7, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Līvbērzes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 2. oktobrim plkst.17:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26109253. Izsoles noteikumi publicēti interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv

Izsoles noteikumi