Ceturtdiena, 4. Marts, 2021
Enija, Alise, Auce

Atklāta mutiska (atkārtota) izsole nekustamajam īpašumam “Čiekuri”, Sesavas pagasts

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 15. novembrī plkst.10:00 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales iela 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atkārtotu otro atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Čiekuri”, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 54740080036, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 3,43 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54740080599 (t.sk.mežs-2,08 ha).

Izsoles sākumcena 10640,-EUR.Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 1064,-EUR un izsoles dalības maksa 50-EUR.Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielā ielā 5/7, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Sesavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018. gada 12. novembrim plkst.17:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26425497.Izsoles noteikumi publicēti interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv