Trešdiena, 12. Maijs, 2021
Valija, Ina, Ināra, Inārs

Atklāta mutiska nomas tiesību izsole īpašuma “Vairogi” zemes vienībai Vircavas pagastā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 11.oktobrī plkst.10:00 Vircavas pagasta pārvaldē, Jelgavas ielā 4, Vircavā, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku nomas tiesību izsoli īpašuma “Vairogi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5492 004 0080, platībā 9,05 ha, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā. 

Nomas  maksas nosacītā cena (par zemesgabalu) – 3,5% gadā no zemes gabala kadastrālās vērtības, kas uz izsoles brīdi sastāda 631.02 EUR gadā (bez pievienotās vērtības nodokļa). Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 63.10 EUR, ar norādi „nomas tiesību izsoles drošības nauda” un dalības maksa 14.23 EUR, ar norādi „nomas tiesību izsoles dalības maksa”. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Vircavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 10.oktobrim plkst.17.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Vircavas pagasta pārvaldē un Jelgavas novada pašvaldības mājas lapā. 

Izsoles noteikumi

Skice