Trešdiena, 23. Jūnijs, 2021
Līga

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam „Strēlnieki”, Glūdas pagasts, Jelgavas novads

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 12.novembrī plkst.13:00 Glūdas pagasta pārvaldē, Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam „Strēlnieki”, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.5452 006 0092, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības  2,059 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5452 006 0092. 

Izsoles sākumcena 9700,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 970,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielā ielā 5/7, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Glūdas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 8.novembra plkst.17:00.

Izsoles noteikumi