+A A
Otrdiena, 26. Janvāris, 2021
Agneta, Agnis, Ansis

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam Draudzības iela 11-14, Kalnciems, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 13.novembrī plkst.10:00 Kalnciema pagasta pārvaldē Lielā ielā 14, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Draudzības iela 11-14, Kalnciems, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.54119000869, kas sastāv no  dzīvokļa 25,7 m2 platībā un kopīpašuma 257/19660 domājamām daļām no zemes vienības (kadastra apzīmējums 54110010023) un dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 54110010023 001).

Izsoles sākumcena 1800,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 180,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielā ielā 5/7, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Kalnciema pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 13.novembrim plkst.9:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 63069741, 25707980.

Izsoles noteikumi