+A A
Piektdiena, 14. Augusts, 2020
Zelma, Zemgus, Virma

Atklāta mutiska izsole dzīvokļa īpašumam Liepu iela 15-2, Mazlaukos, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 8.novembrī plkst. 10.00 Vircavas pagasta pārvaldē Jelgavas ielā 4, Vircavā, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli dzīvokļa īpašumam Liepu iela 15-2, Mazlaukos, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54929000110, kas sastāv no dzīvokļa 30,3m² platībā, kopīpašuma 303/2823 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 54920020089002. 

Izsoles nosacītā sākumcena - 400 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 40 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Vircavas pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Vircavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 7.novembrim plkst. 17.00.

Izsoles noteikumi