+A A
Trešdiena, 30. Septembris, 2020
Menarda, Elma, Elna

Atklāta mutiska nomas tiesību izsole zemes vienības daļai “1.masīvs 202”, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 13.novembrī plkst.10:00 Kalnciema pagasta pārvaldē, Lielā ielā 14, Kalnciems, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku nomas tiesību izsoli zemes vienības daļai 0.0235ha platībā “1.masīvs 202”, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, kadastra apz.54310020117. 

Izsoles nosacītā sākumcena 4,35 EUR (bez pievienotās vērtības nodokļa). Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kalnciema pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielā ielā 5/7, Jelgavā, 305.kab.

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Kalnciema pagasta pārvaldē Lielā ielā 14, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā pie lietvedes, Jelgavas novada pašvaldības kancelejā Pasta ielā 37, Jelgavā vai elektroniski, nosūtot dokumentus, kas sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz e-pastu dome@jelgavasnovads.lv  un apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu ne vēlāk kā līdz 2018.gada 12.novembra plkst.18:00.