Pirmdiena, 17. Maijs, 2021
Umberts, Herberts, Dailis

Atklāta atkārtota (otrā) mutiska izsole nekustamajam īpašumam ”Klieņi”-1, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 13.decembrī plkst. 9.00 Sesavas pagasta pārvaldē, Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā  rīko atklātu atkārtotu otro izsoli nekustamajam īpašumam ”Klieņi”-1, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 54749000221, kas sastāv no dzīvokļa 57,7 m², kopīpašuma 577/1638 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 54740100038001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54740100038. 

Izsoles sākumcena 784,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē jāiemaksā drošības nauda 78,40 EUR un dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada pašvaldības Īpašuma pārvaldē Lielā iela 5/7, Jelgava (3.stāvā), iepriekš sazinoties pa tālruni 27839292. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā ne vēlāk kā līdz 2018.gada 10.decembrim plkst. 9.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26425497.

Izsoles noteikumi