+A A
Otrdiena, 1. Decembris, 2020
Emanuels, Arnolds

Atklāta atkārtota (otrā) mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Klieņi”-4, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 13.decembrī  plkst.9.30 Sesavas pagasta pārvaldē rīko atklātu atkārtotu otro  izsoli nekustamajam īpašumam “Klieņi”-4, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 54749000215, kas sastāv no nedzīvojamās telpas 29,7 m² platībā, kopīpašuma 297/1638 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5474 0100038001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 5474 010 0038. 

Izsoles sākumcena 404,-EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē jāiemaksā drošības nauda 40,40 EUR un dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada pašvaldības Īpašuma pārvaldē Lielā iela 5/7, Jelgava (3.stāvā), iepriekš sazinoties pa tālruni 27839292. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Sesavas pagastā pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā ne vēlāk kā līdz 2018.gada 10.decembrim plkst. 9.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26425497.

Izsoles noteikumi