Pirmdiena, 17. Maijs, 2021
Umberts, Herberts, Dailis

Atklāta izsole nekustamajam īpašumam Bērzu iela 8-11, Bērvircavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 10.janvārī plkst. 9.00 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu izsoli nekustamajam īpašumam Bērzu iela 8-11, Bērvircavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 54749000189, kas sastāv no dzīvokļa 34,9 m², kopīpašuma 334/13432 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 54740070266001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54740070266. 

Izsoles sākumcena 1400,-EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē jāiemaksā drošības nauda 140,- EUR un dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada pašvaldības Īpašuma pārvaldē Lielā iela 5/7, Jelgava (3.stāvā), iepriekš sazinoties pa tālruni 27839292. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Sesavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 7.janvārim plkst.9.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26425497.

Izsoles noteikumi