Ceturtdiena, 17. Jūnijs, 2021
Artis, Artūrs

Atklāta izsole nekustamajam īpašumam Bauskas iela 7-13, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 7.janvārī plkst.10.00 Elejas pagasta pārvaldē Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu izsoli nekustamajam īpašumam Bauskas iela 7-13, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr. 54489000661, kas sastāv no dzīvokļa 30,5 m², kopīpašuma 305/17471 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu  54480060274002. 

Izsoles sākumcena 2000,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē jāiemaksā drošības nauda 200,- EUR un dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada pašvaldības Īpašuma pārvaldē Lielā iela 5/7, Jelgava (3.stāvā), iepriekš sazinoties pa tālruni 27839292. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Elejas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 7.janvārim plkst.9.00. Izsolāmo objektu var apskatīt iepriekš sazinoties pa tālruni 63061304, 22037260.

Izsoles noteikumi